Model

Stock

Millimetre (mm)

Escort Slug Pump Combo

Tetik-Dipçik
Tabanı mesafesi

360

Nişan Hattı-Dipçik
Tabanı mesafesi

41

Nişan Hattı -Yanak
Burnu mesafesi

63,5